Välkommen till Tidigmoderna konkurser!

Detalj ur: Johan Sevenbom, Utsikt från Kastellholmen över staden, 1780. Original i Stockholms stadsmuseum.

Tidigmoderna konkurser är ett samarbete mellan Stockholms stadsarkiv och Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet.

Vårt syfte är att öka kunskapen om de ekonomiska förhållandena och nätverken i Stockholm under tidigmodern tid.

Här kan du för tidsperioden 1687 till 1849 söka efter:

  1. Handlingar rörande konkurser i Stockholm.
  2. Personer med anknytning till konkursärenden.
  3. Yrkeskategorier med anknytning till konkursärenden.
  4. Forskningstexter och statistik rörande konkurser i Stockholm.
 

Projekt Tidigmoderna konkurser

Vetenskaplig projektledare: Professor Klas Nyberg, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet
Projektledare för digitalisering och webbapplikation: Fil. dr Mats Hayen, Stockholms stadsarkiv
Forskningsassistent: Fil. dr Lili-Annè Aldman, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet
Forskningsassistent: Doktorand Håkan Jakobsson, Historiska institutionen, Stockholms universitet
Systemutvecklare: Krister Sandh, Sand IT
Skanning av diarium och uppropsprotokoll: Recall, Östersund
Skanning av konkursakter och domar: Bearbeta och publicera, Stockholms stadsarkiv

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond.