Välkommen till Tidigmoderna konkurser!

Detalj ur: Johan Sevenbom, Utsikt från Kastellholmen över staden, 1780. Original i Stockholms stadsmuseum.

Tidigmoderna konkurser är ett samarbete mellan Stockholms stadsarkiv och Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet.

Vårt syfte är att öka kunskapen om de ekonomiska förhållandena och nätverken i Stockholm under tidigmodern tid.

Här kan du för tidsperioden 1687 till 1849 söka efter:

  1. Handlingar rörande konkurser i Stockholm.
  2. Personer med anknytning till konkursärenden.
  3. Yrkeskategorier med anknytning till konkursärenden.
  4. Forskningstexter och statistik rörande konkurser i Stockholm.

Projektets forskare arbetar kontinuerligt med databasens poster och tillför eller redigerar information. Har du tillgång till information som kan tillföras databasen? Ta kontakt med oss!

Universitetsstudenter är välkomna att skriva uppsatsarbeten utifrån handlingarna i databasen och publicera sina resultat här på webbplatsen.

 

Projekt Tidigmoderna konkurser

Vetenskaplig projektledare: Professor Klas Nyberg, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet
Projektledare för digitalisering och webbapplikation: Fil. dr Mats Hayen, Stockholms stadsarkiv
Forskningsassistent: Fil. dr Lili-Annè Aldman, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet
Forskningsassistent: Doktorand Håkan Jakobsson, Historiska institutionen, Stockholms universitet
Systemutvecklare: Krister Sandh, Sand IT
Skanning av diarium och uppropsprotokoll: Recall, Östersund
Skanning av konkursakter och domar: Bearbeta och publicera, Stockholms stadsarkiv

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond.